Lm. Gioan B. Nguyễn Viết Hoan

hoan nguyen viet gioan.b

Lm. Gioan B. Nguyễn Viết Hoan 

Phó xứ Cát Lại, thường trực Tràng Duệ

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Tràng Duệ – Tràng An – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top