Lm. Gio-an B. Nguyễn Viết Hoan

Lm. Gio-an B. Nguyễn Viết Hoan 

Chính xứ Mường Riệc

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Mường Riệc, Hướng Nghĩa, Lạc Sơn, Hòa Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top