Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp

phap phan ngoc gb

Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp

Chính xứ Vĩnh Trụ

Sinh năm: 1962

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Nhà thờ Vĩnh Trụ – Thị trấn Vĩnh Trụ – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top