Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp

phap phan ngoc gb

Lm. Gioan B. Phan Ngọc Pháp

Chính xứ La Phù

Sinh năm: 1962

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Giáo xứ La Phù – Tân Minh – Thường Tín – Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top