Lm. Gioan B. Phan Văn Hà

Lm. Gioan B. Phan Văn Hà

Chính xứ Vỉ Nhuế, kiêm nhiệm Thôi Ngôi Tướng Loát

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 24/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Vỉ Nhuế – Thôn Nấp – Yên Đồng – Ý Yên – Nam Định

ha phan van gioan b
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top