Lm. Gio-an B. Vũ Mạnh Thái

Chính xứ Đồng Sơn

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Đồng Sơn, Liên Sơn, Kim Bảng, Hà Nam

Scroll to Top