Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái

thai vu manh gioan b

Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái

Chính xứ Bái Đô

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Bái Đô -Tri Thủy – Phú Xuyên – Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top