Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái

thai vu manh gioan b

Lm. Gioan B. Vũ Mạnh Thái

Chính xứ Đồng Sơn

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 24/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Đồng Sơn – Liên Sơn – Kim Bảng – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top