Lm. Gio-an Bùi Đình Sơn

Lm. Gio-an Bùi Đình Sơn

Giúp Giáo xứ Lưu Xá

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Nhà thờ Đầm Mơ, Hồng Phong, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top