Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

son bui dinh gioan

Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 02/06

Đ/c: 

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top