Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

son bui dinh gioan

Lm. Gioan Bùi Đình Sơn

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 02/06

Đ/c: 

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top