Lm. Gio-an Nguyễn Huy Thịnh

Lm. Gio-an Nguyễn Huy Thịnh

Chính xứ Canh Hoạch (Vác), quản xứ Trình Xá

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 27/06/2010

Đ/c: Nhà thờ Canh Hoạch, Dân Hoà, Thanh Oai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top