Lm. Gio-an Nguyễn Văn Tuyên

Lm. Gio-an Nguyễn Văn Tuyên

Phó xứ Bằng Sở

Sinh năm: 1988

Lễ quan thầy: 27/12

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Bằng Sở, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top