Lm. Giu-se Đào Hữu Thọ

Lm. Giu-se Đào Hữu Thọ

Chính xứ Thịnh Liệt (Kẻ Sét)

Trưởng Ủy ban Phụng Vụ

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c : Nhà thờ Thịnh Liệt, Giáp Bát, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top