Lm. Giu-se Đào Trọng Thành

Lm. Giu-se Đào Trọng Thành

Chính xứ Giảng Võ

Trưởng Ủy ban Thiếu nhi Thánh Thể

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2016

Đ/c: Nhà thờ Giảng Võ, 766 Đường La Thành, Ba Đình, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top