Lm. Giuse Đào Trọng Thành

thanh dao trong giuse

Lm. Giuse Đào Trọng Thành

Chính xứ Giảng Võ

Đặc trách Thiếu nhi Thánh Thể

Sinh năm: 1983

Lễ quan thầy: 19/3

Chịu chức linh mục: 19/10/2016

Đ/c: Nhà thờ Giảng Võ, 766 Đường La Thành, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top