Lm. Giuse Đỗ Văn Long

Lm. Giuse Đỗ Văn Long

Phó xứ Nam Định

Sinh năm: 1987

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Nam Định, 16 Hai Bà Trưng, Tp. Nam Ðịnh

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top