Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

tuyen do van giuse

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

Chính xứ Cát Thuế

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c:  nhà thờ Cát Thuế – Văn Côn, Hoài Đức, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email
Scroll to Top