Lm. Giu-se Đỗ Văn Tuyến

Lm. Giu-se Đỗ Văn Tuyến

Chính xứ Cát Thuế

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c:  Nhà thờ Cát Thuế, Văn Côn, Hoài Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top