Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

Lm. Giuse Đỗ Văn Tuyến

Chính xứ Cát Thuế

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c:  Nhà thờ Cát Thuế – Văn Côn – Hoài Đức – Hà Nội

tuyen do van giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top