Lm. Giuse Mai Hữu Phê

phe mai huu giuse

Lm. Giuse Mai Hữu Phê

Chính xứ Khoan Vĩ – Nhân Khang

Sinh năm: 1975

Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Khoan Vỹ – Nhân Chính – Lý Nhân – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top