Lm. Giu-se Mai Hữu Phê

Lm. Giu-se Mai Hữu Phê

Chính xứ Khoan Vĩ, Nhân Khang

Sinh năm: 1975

Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Khoan Vỹ, Nhân Chính, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top