Lm. Giu-se Mai Xuân Thùy

Lm. Giu-se Mai Xuân Thùy

Chính xứ Bái Xuyên, kiêm nhiệm Thành Lập

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên, Minh Tân, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top