Lm. Giuse Mai Văn Thùy

Lm. Giuse Mai Văn Thùy

Chính xứ Bái XuyênThành Lập

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy 19/3

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Nhà thờ Bái Xuyên – Minh Tân – Phú Xuyên – Hà Nội

thuy mai xuan giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top