Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam

lam nguyen huu giuse

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam 

Chính xứ Sở Hạ

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Sở Hạ, Ninh Sở, Thường Tín, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top