Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam

Lm. Giuse Nguyễn Hữu Lam 

Chính xứ Sở Hạ

Sinh năm: 1982

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Sở Hạ – Ninh Sở – Thường Tín – Hà Nội

lam nguyen huu giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top