Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Trường

Lm. Giu-se Nguyễn Khắc Trường

Chính xứ Lam Điền

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c: Nhà thờ Lam Điền, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top