Lm. Giu-se Nguyễn Ngọc Hinh

Lm. Giu-se Nguyễn Ngọc Hinh

Chính xứ Yên Duyên, kiêm nhiệm Pháp Vân

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Sinh năm: 1962

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Nhà thờ Yên Duyên, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top