Lm. Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ

Lm. Giu-se Nguyễn Quốc Sỹ

Giảng viên ĐCV

Chính xứ Cao Mật Bến

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 10/06/2007

Đ/c: Nhà thờ Cao Mật Bến, Thanh Cao, Thanh Oai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top