Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

Lm. Giuse Nguyễn Quốc Sỹ

Chính xứ Cao Mật Bến

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 10/6/2007

Đ/c: Nhà thờ Cao Mật Bến – Thanh Cao – Thanh Oai – Hà Nội

sy nguyen quoc giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top