Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ban

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Ban

Chính xứ Bình Cách

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 2/6/2014

Đ/c: Nhà thờ Bình Cách – Bình Thượng – Yên Thọ – Ý Yên – Nam Định

ban nguyen van giuse

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top