Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh

linh nguyen van giuse

Lm. Giuse Nguyễn Văn Linh 

Chính xứ Từ Châu

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 19/10/2017

Đ/c: Nhà thờ Từ Châu, Liên Châu, Thanh Oai, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top