Lm. Giu-se Nguyễn Văn Pháp

Chính xứ Tràng Châu

Sinh năm: 1976

Lễ quan thày: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Tràng Châu, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam

Lên đầu trang