Lm. Giu-se Nguyễn Văn Pháp

Lm. Giu-se Nguyễn Văn Pháp

Chính xứ Tràng Châu

Sinh năm: 1976

Lễ quan thày: 19/3

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Tràng Châu – Châu Sơn – Phủ Lý – Hà Nam

phap nguyen van giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top