Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan

thoan nguyen tien giuse

Lm. Giuse Nguyễn Văn Thoan

Giám quản: Thượng Lâm – Phúc Lâm 

Sinh năm: 1965

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Giáo xứ Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top