Lm. Giu-se Nguyễn Văn Thoan

Chính xứ Đạo Truyền, kiêm nhiệm An Tập

Sinh năm: 1965

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 08/09/2001

Đ/c: Nhà thờ Đạo Truyền, Đồn Xá, Bình Lục, Hà Nam

Lên đầu trang