Lm. Giu-se Phạm Công Nguyên

Lm. Giu-se Phạm Công Nguyên

Chính xứ Tiêu Thượng, Phù Tải

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Nhà thờ Tiêu Thượng, Tiêu Động, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top