Lm. Giuse Phạm Công Nguyên

nguyen pham cong giuse

Lm. Giuse Phạm Công Nguyên

Chính xứ Tiêu ThượngPhù Tải

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06

Đ/c: Nhà thờ Tiêu Thượng – Tiêu Động – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top