Lm. Giuse Phạm Minh Triệu

trieu pham minh giuse

Lm. Giuse Phạm Minh Triệu

Chính xứ Phú Đa

Sinh năm: 1976

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Phú Đa – Công Lý – Lý Nhân – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top