Lm. Giuse Phạm Văn Tụ

tu pham van giuse

Lm. Giuse Phạm Văn Tụ

Giám quản Đại Ơn – Yên Kiện

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Đại Ơn – Ngọc Hòa – Chương Mỹ – Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top