Lm. Giu-se Phạm Văn Tụ

Lm. Giu-se Phạm Văn Tụ

Chính xứ Phú Đa

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Phú Đa, Công Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top