Lm. Giuse Trần Khắc Hạnh

Lm. Giuse Trần Khắc Hạnh 

Chính xứ Dưỡng Thọ

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Dưỡng Thọ – Tiên Phong – Duy Tiên – Hà Nam

hanh tran khac giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top