Lm. Giu-se Trần Khắc Hạnh

Lm. Giu-se Trần Khắc Hạnh 

Chính xứ Dưỡng Thọ

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Dưỡng Thọ, Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top