Lm. Giuse Trần Khắc Hạnh

hanh tran khac giuse

Lm. Giuse Trần Khắc Hạnh 

Phó xứ Lảnh Trì, thường trực Yên Mỹ

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Yên Mỹ – Chuyên Ngoại – Duy Tiên – Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top