Lm. Giuse Trần Văn Thắng

Lm. Giuse Trần Văn Thắng

Chính xứ Tân Hội

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Tân Hội – Tân Tiến – Chương Mỹ – Hà Nội

thang tran van giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top