Lm. Giu-se Trần Văn Thắng

Lm. Giu-se Trần Văn Thắng

Chính xứ Tân Hội

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Tân Hội, Tân Tiến, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top