Lm. Giu-se Trần Viết Tiềm

Lm. Giu-se Trần Viết Tiềm

Chính xứ Phùng Khoang

Trưởng Ủy ban Di dân

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Nhà thờ Phùng Khoang, Trung Văn, Từ Liêm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top