Lm. Giuse Trần Xuân Vị

Lm. Giuse Trần Xuân Vị

Phó xứ Chính Tòa

Sinh năm: 1989

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 3/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội – Số 1 Nhà Thờ – Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top