Lm. Giu-se Trần Xuân Vị

Lm. Giu-se Trần Xuân Vị

Phó xứ Chính Tòa

Sinh năm: 1989

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 03/12/2022

Đ/c: Nhà thờ Chính Tòa Hà Nội, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top