Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng

hung trinh duy giuse

Lm. Giuse Trịnh Duy Hưng

Chính xứ Mỗ Xá

Sinh năm: 1957

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Nhà thờ Mỗ Xá, Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top