Lm. Giu-se Vũ Đình Du

Lm. Giu-se Vũ Đình Du

Chính xứ Nghĩa Ải

Quản hạt Mỹ Đức – Hòa Bình

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Nghĩa Ải, Hợp Thanh, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top