Lm. Giuse Vũ Đình Du

Lm. Giuse Vũ Đình Du

du vu dinh giuse

Chính xứ Bình Cách

Sinh năm: 1974

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Giáo xứ Yên Thọ – Ý Yên – Hà Nam.

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top