Giáo xứ Kẻ Nghệ

GIÁO XỨ KẺ NGHỆ

Thuộc Giáo hạt Phú Xuyên

Địa chỉ: Khôn Thôn, Minh Cường, Thường Tín, Hà Nội

Phone:

Email:

Giờ lễ:

Thành lập:

Quan thầy: Đức Mẹ Lên Trời (15/08)

Nhà thờ tước hiệu … hoàn thành năm

Số giáo dân toàn xứ: 2.839 nhân danh

Linh mục chính xứ: Phao-lô Ngô Văn Bắc

Giáo họ trực thuộc:

+ Giáo họ Lạt Dương

+ Giáo họ Văn Minh

Nhà thờ Giáo xứ Kẻ Nghệ

* Các bài viết liên quan đến sinh hoạt trong Giáo xứ

Giáo xứ Kẻ Nghệ: Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức trong ngày Chầu Thánh Thể

Giáo xứ Kẻ Nghệ: 64 em xưng tội và rước lễ lần đầu

Giáo xứ Kẻ Nghệ: Thánh lễ cầu cho các Đẳng Linh Hồn

Giáo xứ Kẻ Nghệ mừng lễ bổn mạng và làm phép tượng đài Đức Maria hồn xác lên trời

Dòng Mến Thánh Giá Kẻ Nghệ: Lễ mừng ngân khánh khấn dòng

Tu hội Thánh Tâm: Lễ tuyên khấn tại giáo xứ Kẻ Nghệ

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top