Lm. Giu-se Vũ Đình Hồi

Lm. Giu-se Vũ Đình Hồi

Phó xứ Đồng Chiêm, thường trực Bắc Sơn

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Bắc Sơn, An Phú, Mỹ Đức, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top