Lm. Giuse Vũ Đình Hồi

hoi vu dinh giuse

Lm. Giuse Vũ Đình Hồi

Sinh năm: 1979

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: 

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top