Lm. Giuse Vũ Đức Quý

quy vu duc giuse

Lm. Giuse Vũ Đức Quý

Chính xứ Nam Xá

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 02/06

Đ/c: Nhà thờ Nam Xá, Nhân Nghĩa, Lý Nhân, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top