Lm. Giu-se Vũ Quang Học

Lm. Giu-se Vũ Quang Học

Đặc trách lớp Tu Đức Đại Chủng Viện

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Trưởng Ủy ban Giáo Lý

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: 40 Nhà Chung, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top