Lm. Giu-se Vũ Quang Học

Lm. Giu-se Vũ Quang Học

Đặc trách lớp Tu Đức Đại Chủng Viện

Đặc trách Giáo Lý

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/3

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: 40 Nhà Chung – Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

hoc vu quang giuse
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top