Lm. Giuse Vũ Quang Học

hoc vu quang giuse

Lm. Giuse Vũ Quang Học

Đặc trách lớp Tu Đức Đại Chủng Viện

Đặc trách Giáo Lý

Giảng viên Đại Chủng Viện Hà Nội

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 19/03

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: 40 Nhà Chung – Hàng Trống – Hoàn Kiếm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top