Lm. Luca Vũ Công Liêm

Lm. Luca Vũ Công Liêm

liem vu cong luca

Chính xứ Tầm Khê (Kẻ Chằm)

Sinh năm: 1961

Lễ quan thầy: 18/10

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Nhà thờ Chằm Hạ – Quang Lãng – Phú Xuyên – Hà Nội.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top