Lm. Lu-ca Vũ Công Liêm

Chính xứ Thượng Lâm

Sinh năm: 1961

Lễ quan thầy: 18/10

Thụ phong linh mục: 21/09/1995

Đ/c: Nhà thờ Thượng Lâm, Thượng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội

Lên đầu trang