Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh

thanh nguyen ngoc micae

Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh 

Phó xứ Tiêu Hạ, thường trực Trung Lương

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 29/9

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Trung Lương – Bình Lục – Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top