Lm. Mi-ca-e Nguyễn Ngọc Thanh 

Chính xứ Đàn Giản

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 29/09

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Đàn Giản, Thanh Trung, Thanh Oai, Hà Nội

Lên đầu trang