Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh

Lm. Micae Nguyễn Ngọc Thanh 

Chính xứ Đàn Giản

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 29/9

Thụ phong linh mục: 28/10/2019

Đ/c: Nhà thờ Đàn Giản – Thanh Trung – Thanh Oai – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top