Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn Liên

Lm. Phan-xi-cô Xa-vi-ê Trần Văn Liên 

Chính xứ Vụ Bản

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 3/12

Thụ phong linh mục: 23/10/2018

Đ/c: Nhà thờ Vụ Bản – Lạc Sơn – Hòa Bình

lien nguyen van fx tt
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top