Lm. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên

lien nguyen van fx tt

Lm. Phanxicô Xaviê Trần Văn Liên 

Chính xứ Vụ Bản

Sinh năm: 1971

Lễ quan thầy: 03/12

Đ/c: Nhà thờ Vụ Bản, Lạc Sơn, Hoà Bình

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top