Lm. Phanxico Xavie Vũ Đức Văn

van vu duc fx

Lm. Phanxico Xavie Vũ Đức Văn

Chính xứ Hòa Khê

Sinh năm: 1944

Lễ quan thầy: 03/12

Thụ phong linh mục: 26/06/1977

Đ/c: Nhà thờ Hòa Khê – Bạch Hạ –  Phú Xuyên – Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top