Lm. Phao-lô Pi-ô Đặng Xuân Ba

Lm. Phao-lô Pi-ô Đặng Xuân Ba

Phó xứ Bảo Long

Sinh năm: 23/06/1982

Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 18/10/2015

Đ/c: Nhà thờ Bảo Long, Mỹ Hà, Mỹ Lộc, Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top