Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp

Lm. Phaolô Nguyễn Hữu Hiệp

hiep nguyen huu phaolo

Giám quản Tiêu Thượng

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Nhà thờ Tiêu Động, Tiêu Thượng, Bình Lục, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top