Lm. Phao-lô Nguyễn Hữu Hiệp

Chính xứ Mường Cắt, kiêm nhiệm Mường Đổn

Phó Ban Xây dựng

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 02/06/2014

Đ/c: Xóm Mới Nang, Văn Nghĩa, Lạc Sơn, Hoà Bình

Scroll to Top