Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình

trinh nguyen huy phaolo

Lm. Phaolô Nguyễn Huy Trình

Chính xứ: Công Xá

Đặc trách xây dựng

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 25/01

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: Giáo xứ Công Xá, Đồng Lý, Lý Nhân, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top