Lm. Phao-lô Nguyễn Huy Trình

Lm. Phao-lô Nguyễn Huy Trình

Chính xứ Tân Lạc

Trưởng Ủy ban Xây dựng

Sinh năm: 1973

Lễ quan thầy: 25/1

Thụ phong linh mục: 22/12/2009

Đ/c: 17 Ngõ Tân Lạc, Đại La, Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top