Lm. Phao-lô Nguyễn Trung Thiên

Lm. Phao-lô Nguyễn Trung Thiên

Chính xứ Cửa Bắc, quản nhiệm An Thái

Sinh năm: 1956

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Cửa Bắc, 56 Phan Đình Phùng, Ba Đình, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top