Lm. Phao-lô Phạm Văn Mạnh

Lm. Phao-lô Phạm Văn Mạnh

Chính xứ Hoàng NguyênCổ LiêuThủy Trú

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Nhà thờ Hoàng Nguyên – Tri Thuỷ – Phú Xuyên – Hà Nội

manh pham van phaolo
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top