Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh

manh pham van phaolo

Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh

Chính xứ Hoàng NguyênCổ LiêuThủy Trú

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Giáo xứ Hoàng Nguyên, Tri Thuỷ, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top