Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh

manh pham van phaolo

Lm. Phaolô Phạm Văn Mạnh

Chính xứ: Hoàng Nguyên

Sinh năm: 1980

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Giáo xứ Hoàng Nguyên, Tri Thuỷ, Phú Xuyên, Hà Nội

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top