Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu

Lm. Phê-rô Trần Quang Diệu

dieu tran quang phero

Du học Hoa Kỳ

Sinh năm: 1981

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 08/09/2015

Đ/c:

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top