Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung

Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung

Chính xứ: Hoàng Xá

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 15/6/2012

Đ/c: Hoàng Xá – Hùng Cương – Kim Thi – Hải Hưng

chung do van phero
Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top