Lm. Phê-rô Đỗ Văn Chung

Lm. Phê-rô Đỗ Văn Chung

Chính xứ: Chằm HạLong Đầm

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Nhà thờ Chằm Hạ (Tầm Khê), Quang Lãng, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top