Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung

chung do van phero

Lm. Phêrô Đỗ Văn Chung

Chính xứ: Hoàng Xá

Sinh năm: 1978

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 15/06/2012

Đ/c: Hoàng Xá, Hùng Cương, Kim Thi, Hải Hưng

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top