Lm. Phêrô Lê Anh Cường

Lm. Phêrô Lê Anh Cường

cuong le anh phero

Phó xứ Bút Đông, thường trực Dưỡng Thọ

Sinh năm: 1970

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Nhà thờ Dưỡng Thọ, Tiên Phong, Duy Tiên, Hà Nam

Share on print
Print
Share on email
Email

Tin Mới Nhận

Scroll to Top