Lm. Phêrô Lê Anh Cường

Lm. Phêrô Lê Anh Cường

cuong le anh phero

Giúp xứ An Lộc, thường trực tại họ Đằng Động

Sinh năm: 1970

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2003

Đ/c: Nhà thờ giáo họ Đằng Động – Yên Hồng – Ý Yên – Nam Định

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top