Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Toản

Lm. Phê-rô Nguyễn Đức Toản

Chính xứ Chợ Nội

Linh hướng Cộng đoàn Doanh nhân Công giáo

Sinh năm: 1972

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 20/12/2007

Đ/c: Nhà thờ Chợ Nội, Đồng Du, Bình Lục, Hà Nam

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top