Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng

Lm. Phêrô Nguyễn Phú Hùng

hung nguyen phu phero

Chính xứ Lưu Xá

Kiêm nhiệm:  Mỹ Hạ

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Lưu Xá, Mỹ Lương, Chương Mỹ, Hà Nội.

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top