Lm. Phê-rô Nguyễn Phú Hùng

Lm. Phê-rô Nguyễn Phú Hùng

Chính xứ Hà Thao

Sinh năm: 1975

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 29/11/2005

Đ/c: Nhà thờ Hà Thao, Sơn Hà, Phú Xuyên, Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top