Lm. Phê-rô Tạ Văn Tuân

Lm. Phê-rô Tạ Văn Tuân

Chính xứ Đình Quán

Đặc trách sinh viên

Sinh năm: 1984

Lễ quan thầy: 29/6

Thụ phong linh mục: 19/10/2016

Đ/c: Nhà thờ Đình Quán – Phúc Diễn – Bắc Từ Liêm – Hà Nội

Facebook
Twitter
Email
Print
Scroll to Top