Lm. Phê-rô Trần Văn Thực

Chính xứ Thượng Lao

Sinh năm: 1966

Lễ quan thầy: 29/06

Thụ phong linh mục: 22/12/2006

Đ/c: Nhà thờ Thượng Lao, Thượng Vực, Chương Mỹ, Hà Nội

Scroll to Top